Norges Kvinnelobby stiftades måndag 27 januari 2014 av en rad kvinnoorganisationer i Norge. Norges Kvinnelobby är ett samarbetsforum för organisationer som har som mål att tillvarata kvinnors intressen.

Norges Kvinnelobby ska arbeta för att främja kvinnors mänskliga rättigheter i Norge, med utgångspunkt i FN:s Kvinnokonvention och andra grundläggande dokument, och samlar organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter i Norge. Den nya organisationer har liknande organisationer i andra länder som förebild, däribland Sveriges Kvinnoorganisationer och European Women’s Lobby på EU-nivå.

I styrelsen sitter Fakhra Salimi (MIRA-Senteret), Lone Alice Johansen (Krisesentersekretariatet), Marta Trzcinska (Juridisk rådgivning for kvinner), Madeleine Schultz (Kvinnefronten) och ordförande Margunn Bjørnholt (Norsk kvinnesaksforening).

Läs mer om organisationen här.

På bilden syns stiftarna av Norges Kvinnelobby framför porträttet av Gina Krog i Norsk kvinnesaksforenings lokaler. F.v. Karin Beate Theodorsen (Norsk Kvinnesaksforening), Madeleine Schultz (Kvinnefronten), Daisy Elisabeth Sjursjø (Kvinnefronten), Marta Trzcinska (JURK), Fahkra Salimi (MIRA-Senteret), Margaret Eide Hillestad (Kvinneuniversitetet i Norden), Margunn Bjørnholt (Norsk Kvinnesaksforening), Tove Smaadahl (Krisesentersekretariatet), May Johanne Bakkland Ness (SNF-Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum), Ane Stø (Ottar) og Lone Alice Johansen (Krisesentersekretariatet).