Idag släppte Rättviseförmedlingen en ny rapport som visar på att mindre än 30 procent av de som medverkar i svenska nyhetsartiklar är kvinnor.

Rapporten om vilka som syns och hörs i svensk nyhetsmedia visar på att mindre än 30 procent av de som medverkar i svenska nyhetsartiklar är kvinnor, och ungefär 9 procent har utomnordisk bakgrund. Idag har 18 procent av Sveriges befolkning bakgrund utanför Norden, och i Stockholm är andelen 26 procent. Något som inte återspeglas i nyheterna.

Rapporten har även undersökt i vilka roller olika personer medverkar. I rollen som expert är 24 procent kvinnor och 8 procent har utomnordisk bakgrund.

Läs hela rapporten här.