Årets sista nyhetsbrev från EWL är här med en tillbakablick på året som varit men framförallt med fokus på framtida arbete och strategier för att stärka kvinnors rättigheter.

En kommande kongress i New Delhi om sexuell exploatering av kvinnor och flickor, rapportering från möte mellan EWL och den brittiska sektionen med fokus på BREXIT och dess konsekvenser för kvinnors rättigheter samt deltagande på Storbritanniens feministiska partis första partikongress är några av de saker som uppmärksammas i december månads nyhetsbrev. Dessutom har det första The Women of Europe Awards, arrangerat av EWL och European Movement International (EMI), ägt rum i Bryssel.

I nyhetsbrevet uppmärksammas också ett urval av det viktiga arbete som EWL utfört under året. Detta görs i samband med att kampanjen the Glass Ceiling Emergency Fund lanseras. Målet med kampanjen är att genom donationer nå 5,000 euro innan 2016 års slut för att finansiellt möjliggöra ett fortsatt ännu starkare arbete för kvinnors rättigheter och ett feministiskt Europa.

Följ länkarna för att läsa vidare om månadens nyheter från EWL.

”Last girl first” – EWL deltar på kongress i New Delhi den 29/1-31/1 2017 om sexuell exploatering av kvinnor och flickor

Rapport från möte mellan EWL och den brittiska sektionen om BREXIT och kvinnors rättigheter

Representant från EWL deltog på Storbritanniens feministiska partis första partikongress

The Women of Europe Awards – nytt initativ i samarbete mellan EWL och European Movement International (EMI)

Glass Ceiling Emergency Fund #getcracking – insamlingskampanj för donationer för det fortsatta arbetet för kvinnors rättigheter

Fler nyheter finns och publiceras kontinuerligt på EWL:s hemsida.