Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

KVINNOKONVENTIONEN PÅ LÄTT SVENSKA & I PUNKTSKRIFT

Genomförandet av konventionen ska ge alla kvinnor, exempelvis kvinnor som blinda, har läs- och skrivsvårigheter eller har begränsade kunskaper i svenska språket, möjligheter att bevaka sina rättigheter. Därför tar vi också fram våra skuggrapporter i lättläst version och i punktskrift.

Vi har också tagit fram en broschyr om FN:s Kvinnokonvention på lättläst svenska och gjort en inläst version. Materialet kan till exempel användas i studiecirklar och undervisning. Ladda ner vårt lättlästa material här.