Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights ägde rum i Malmö 12-15 juni 2014. Forumet hade 30 000 besök och deltagare från mer än 50 länder som gemensamt manifesterade sin beslutsamhet att flytta fram positionerna för kvinnors rättigheter.

Under fyra dagar arrangerades över 400 seminarier, workshops, samtal, konserter och kulturevenemang. Forumet resulterade i ett slutdokument med feministiska krav och rekommendationer till de nordiska regeringarna. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som deltagit i arbetet för detta historiska möte.

Se vår film om Nordiskt Forum här.

Nordiskt Forum var en fortsättning på de nordiska konferenser som hölls i Oslo 1988 och Åbo 1994. Dessa konferenser var nordiska förmöten för FN:s världskonferenser för kvinnors rättigheter. FN genomförde den senaste, och i ordningen fjärde, kvinnokonferensen i Peking år 1995. Då antogs Beijing Platform for Action, Handlingsplanen från Peking, av världens regeringar. De regeringar som undertecknade handlingsplanens tolv artiklar gjorde ett åtagande att förverkliga Kvinnokonventionen (CEDAW). Forumets program och diskussioner grundade sig i dessa två dokument: Kvinnokonventionen och Handlingsplanen från Peking.

Krav

FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV

Under Nordiskt Forum antogs ett handlingsprogram med krav och rekommendationer för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Dokumentet har varit öppet för alla som vill komma med kommentarer och förbättringar. I vårt slutdokument påminner vi våra regeringar om de åtaganden de gjorde redan 1995. Vi skärper medvetenheten om deras absoluta ansvar att agera för alla kvinnors fulla mänskliga rättigheter. De nordiska kvinnoorganisationerna håller våra regeringar ansvariga, oavsett deras politiska sammansättning. Det är vårt sätt att praktisera motstånd mot alla former av diskriminering och rasism och tillbakarullande av demokrati och kvinnors rättigheter.

De nordiska ländernas regeringar bjöds in till Nordiskt Forum för att motta våra gemensamma krav till dem, öga mot öga. De nordiska kvinnoorganisationerna önskar att alla ska använda slutdokumentet för att driva på utvecklingen så att alla kvinnor ska leva fria från fruktan och våld, där varje kvinna äger sin kropp och sexualitet, där varje yttring av rasism och diskriminering finner motstånd.

Slutdokumentet som pdf:

Slutdokumentet SVENSKA

Final document ENGLISH

Feministiset Sopimukset ja VAATIMUKSET

Slutdokumentet i fysisk form:

Slutdokumentet finns tryckt på svenska, engelska och i punktskrift. Det finns också i inläst version och teckentolkat. Vill du beställa det? Maila oss på info@sverigeskvinnolobby.se.

Du hittar också en teckentolkad version på Youtube.

Sveriges Kvinnoorganisationer PÅ NORDISKT FORUM

På Nordiskt Forum höll Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med våra medlemsorganisationer ett flertal programpunkter med skarpa analyser, diskussioner och talare. Bland annat diskuterade vi surrogatmödraskap, etiska riktlinjer mot sexköp, jämställda löner, sexistisk reklam och individualiserad föräldraförsäkring. Många av samtalen spelades in och går att se i efterhand via vår kanal på Bambuser.

copy-nf2014

 

Mer information om Nordiskt Forum hittar du på konferensens hemsida.