Onlineutbildning: Systematiskt jämställdhetsarbete för företaget

Vill du nå, förstå och tillgodose fler kunders behov? Vi ger dig kunskap om hur jämställdhet kan vara en nyckel till ökad lönsamhet. Systematiskt jämställdhetsarbete för företaget är en utbildning i tre steg som hjälper dig att förstå hur jämställdhet kan byggas in i er affärsmodell, organisation och verksamhet för att höja kvaliteten på hållbarhetsarbetet, öka mervärdet hos kunderna och stärka konkurrenskraften.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se eller 08-33 52 47 för en offert.

För att göra varje utbildningspass så interaktiv och verksamhetsnära som möjligt har vi ett begränsat deltagarantal, så säkra din plats idag!

Vad innehåller utbildningen?

  • Introduktion till systematiskt jämställdhetsarbete för företag.
  • Vinster, nytta och lönsamhet med systematiskt jämställdhetsarbete.
  • Goda exempel på jämställdhetsintegrering från olika organisationer och verksamheter.
  • Del 1 av workshop där du får identifiera var och hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i din affärsmodell och verksamhet.
  • Del 2 av workshop där du får identifiera var och hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i din affärsmodell och verksamhet.
  • Slutsatser och medskick inför fortsatt arbete.
  • Hur vi gör jämställdhetsarbetet hållbart.

Utbildningen genomförs digitalt och är uppdelad i tre tillfällen. De första två utbildningstillfällena fokuserar på introduktion och kunskapsfördjupande föreläsningar samt korta praktiska övningar. Under de två sista tillfällena genomförs en workshop med möjlighet att tillämpa de praktiska verktyg som erhållits av utbildningen. Varje utbildningstillfälle innehåller därtill tillfälle för frågor, diskussion och tips för fortsatt läsning och inspiration. Möjlighet kommer finnas för deltagarna att diskutera med varandra och oss i ett digitalt forum under och mellan utbildningspassen.

Mer information finner ni på Forum Jämställdhets hemsida.