Det är med bestörtning vi tagit del av nyheten att Amnesty International förordar legalisering av sexköp. Det är märkligt att Amnesty International försöker skriva om mänskliga rättigheter! Sedan 1949 har FN ett särskilt uttalande mot prostitution. Kvinnokonventionen förtydligar totalförbudet. Sexarbetare är överhuvudtaget inte accepterat i officiellt FN-språk.

I Europa finns ett omfattande samarbete i Abolitioniströrelsen, the Brussel’s Call. Där samarbetar 200 kvinnoorganisationer och kräver ett Europa fritt från prostitution. Länder som till exempel Tyskland, som har legaliserat sexköp, konstaterar en förödande ökning av antalet kvinnor som blir utsatta för traffickering, våld och övergrepp. Vi vet att två tredjedelar av alla människor som traffickeras är kvinnor. Många av dem är barn som köps och säljs på de europeiska ländernas så kallade sexmarknader.

Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet, FEMM, driver tillsammans med kvinnorörelsen att den svenska modellen, det vill säga förbud mot sexköp, ska bli modellen för Europa. Vi vet att förbud mot sexköp reducerar antalet människor som utsätts för traffickering. Tack vare förbudet är Sverige en dålig marknad för professionella människohandlare och hallickar.

I världen finns en stark sexindustri som omsätter miljardbelopp. Deras intressen att tjäna pengar på människors utsatthet verkar vara viktigare för Amnesty International än det avståndstagande som tas av den samlade kvinnorörelsen, FEMM-utskottet, andra organisationer och kvinnor med erfarenheter av prostitution. Sexköp är ett av de grövsta brotten mot grundläggande mänskliga rättigheter. Vad tänker Amnesty i Sverige säga och göra efter detta utspel?

Läs Amnestys svar på vårt öppna brev 2014-01-28: ”Konsultationsprocess om kontroversiellt förslag”.

Mer rapporteringar om händelsen:

SVT Nyheter

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Dagens ETC

Öppet brev från UN Women Sverige