Datum 12 okt 2019

Tid 9:30 - 15:00

Plats Stockholm

Address Meddelas längre fram

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar alla medlemsorganisationers ordförande till årets ordförandemöte! Temat för årets möte är Inkludering och könsuppdelad statistik och hur hänger det ihop med könsmaktsordningen? Varmt välkommen lördagen den 12 oktober!

Anmäl dig senast 23 september till vår medlemsansvariga AnnaStina på annastina.johansson@sverigeskvinnolobby.se
Obs! För att anmälan ska vara giltig behöver vi följande information: Namn, förening samt eventuella allergier eller kostpreferenser.