Östersjöfreds årsmöte

Datum 01 apr 2020

Tid 16:00 -

Plats Fredens Hus, Uppsala

Address Drottning Christinas väg 1A

Sveriges Kvinnoorganisationers medlemsorganisation Östersjöfred kallar till årsmöte den 1 april, kl 16.00 i Uppsala.

I anslutning till årsmötet genomför vi ett arbetsseminarium utifrån mål 16 i Agenda 2030. Seminariet är en öppen del för alla som är intresserade av kvinnorörelsens tolkningar av mål 16 och hur vårt nätverksarbete ska utvecklas. Separat inbjudan med utförlig information om talare och frågeställningar kommer senare.

Motioner och nomineringar ska ha inkommit senast den 3 mars 2020.

Årsmöteshandlingar skickas ut tre veckor före årsmötet den 10 mars 2020.

Anmälan till Gertrud Åström, gertrud.astrom@telia.com eller info@ostersjofred.se.