Onlineutbildning: Perspektivkompassen

Datum 14 maj 2020 - 28 maj 2020

Tid 9.00 - 10.30

Lär dig hantera perspektivträngsel och prioritera i jämställdhets- och hållbarhetsarbetet

Perspektivkompassen är en digital workshop i tre delar som hjälper dig att sortera och prioritera bland olika maktordningar i jämställdhetsarbetet. Vi ger dig verktygen att ta reda på vilka perspektiv som är mest relevanta i olika situationer. Med hjälp av väl avvägda prioriteringar kan kvaliteten på jämställdhetsarbetet i stort höjas.

Vad innehåller utbildningen?

14 maj

  • Introduktion till intersektionellt jämställdhetsarbete
  • Perspektivkompassen del 1: Kartlägg vilka perspektiv som finns

20 maj

  • Perspektivkompassen del 2: Organisera och prioritera bland perspektiven

28 maj

  • Perspektivkompassen del 3: Välj rätt metod och hantera målkonflikter
  • Hur kan arbetet med olika perspektiv organiseras?

Utbildningen genomförs digitalt. Varje utbildningstillfälle innehåller en introduktion, exempel från verkligheten, praktiska övningar, tillfälle för frågor och möjlighet till diskussion. Efter varje tillfälle får deltagarna tips för fortsatt läsning och inspiration. Möjlighet kommer även finnas för deltagarna att diskutera med varandra i ett digitalt forum under och mellan utbildningspass.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar för jämställdhet eller hållbarhet i en organisation. Exempelvis chefer, strateger eller samordnare med ansvar för jämställdhet i kommuner, regioner och myndigheter. Utbildningen är även relevant för ideell och privat sektor med de exempel som kommer användas kommer att hämtas från offentliga organisationer.

Datum: 14/5, 20/5 och 28/5

Tid: Förmiddagar 09.00 – 10.30

Kostnad: 4900 kr (exkl. moms) för tre tillfällen

Läs mer och anmäl dig här.

Har du frågor? Kontakta info@forumjamstalldhet.se.