Under dagen har Polens regering röstat emot ett genomförande av lagförslaget om ett totalförbud mot abort. Detta är givetvis en vinst för de aktivister, organisationer och kvinnor både i Polen och övriga Europa som under måndagen organiserat sig i protest mot förslaget. Polens abortlagstiftning är dock fortfarande en av de mest restriktiva i Europa.

Premiärminister Beata Szydlo har nu tagit avstånd från lagförslaget. Även  Polens biskopar uttalade sig innan omröstningen i parlamentet om att de inte står bakom den del av förslaget gällande bestraffningen av kvinnor som genomgått en abort.

Förslaget om att förbjuda abort i Polen kommer alltså inte att gå igenom, utan abort kommer även fortsättningsvis att tillåtas endast i fall av våldtäkt eller incest, vid allvarliga fosterskador eller när moderns eller barnets liv eller hälsa är i fara.

Här har vi tidigare skrivit om lagförslaget.