Forum Jämställdhet

Sveriges Kvinnoorganisationer arrangerar varje år Sveriges största jämställdhetskonferens – Forum Jämställdhet. Här får du inspiration, kompetensutveckling och möjlighet att nätverka med kollegor från hela landet.

Forum Jämställdhet arrangeras i Stockholm den 8-9 februari 2022. Programmet innehåller föreläsningar med intressanta talare, fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder. Under konferensen offentliggörs vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset. Läs mer om konferensen här!

VEM KOMMER?

Forum Jämställdhet vänder sig till förtroendevalda, chefer och experter i offentliga, privata och fackliga organisationer. Kanske är du chef eller förtroendevald, controller eller sakkunnig? Kanske arbetar du på myndighet, i en kommun eller region? Kanske arbetar du på en myndighet, i en kommun eller i ett landsting? Kanske har du en titel som planerare, strateg eller samordnare där jämställdhet ingår? Eller jobbar du med verksamhets- eller kvalitetsutveckling som konsult, i ett företag eller i en stor organisation? I så fall är Forum Jämställdhet årets viktigaste tillfälle för kompetensutveckling, nätverkande och inspiration för dig!

DET HANDLAR OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING!

Forum Jämställdhet lyfter många olika jämställdhetsfrågor. Programmet utgår från jämställdhetsintegrering som är den strategi som Sverige och världen har valt för att nå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av alla processer och på så sätt bidra till att förbättra den ordinarie verksamheten, istället för att bli ett sidoprojekt. Jämställdhetsintegrering är en strategi som passar så väl myndigheter och kommuner som organisationer och företag. Forum Jämställdhet har fokus på att integrera ett jämställdhetsperspektiv i budgetar, styrning och verksamhetsutveckling.

Den 2-3 februari 2021 genomfördes Forum Jämställdhet digitalt. Ta del av ett urval punkter ur programmet här!

Gå till Forum Jämställdhets hemsida eller följ oss på Facebook för att inte missa några uppdateringar.