Rapporten ”Mörkertalen” från Birth Rights Sweden släpps!

Datum 07 apr 2022

Att bli fråntagen sin autonomi och inte längre fritt kunna bestämma över sin kropp eller att uppleva en avhumaniserande behandling under födandet är brott mot mänskliga rättigheter och därmed kvinnors rättigheter. Birth Rights Sweden skriver tillsammans med @tyst_jag_foder på instagram en rapport som de släpper på Världshälsodagen.

De misstänker att det föreligger ett stort mörkertal i statistiken om brister i vården för gravida och födande. De vill uppmärksamma IVO som myndighet och i förlängningen regeringen på brister i omsorgen inom mödrahälso-, förlossnings- och eftervården i syfte att uppmana IVO att göra en djupare granskning av regionernas arbete.

Rapporten kommer att överlämnas till IVO, landets patientnämnder och ansvariga i regionerna. Läs mer om rapporten på deras hemsida.