”Regeringen måste bidra till jämställda löner. Vi kommer därför att lägga förslag på årliga lönekartläggningar.” Det skriver ministrarna Åsa Regnér och Alice Bah Kuhnke i ett svar på 15:56-rörelsens debattinlägg.

Den 3 november krävde 15:56-rörelsen att de årliga lönekartläggningarna återinförs i en debattartikel i Sydsvenskan. Nu svarar regeringen och lovar att lägga fram ett sådant förslag under våren 2016.

”Som ministrar i världens första feministiska regering är det en självklarhet för oss att bidra till jämställda löner. Ett viktigt verktyg i arbetet med att motarbeta löneskillnader är lönekartläggningar. Det är närmast självklart att man måste tydliggöra löneskillnaderna för att kunna göra något åt dem.

I regeringsförklaringen har vi varit väldigt tydliga med att jämställdhet på arbetsmarknaden inte bara är ord och principer, utan också kräver handling från bland annat politiken. Regeringen kommer därför under våren 2016 att återkomma till riksdagen med en proposition om förbättrade lönekartläggningar. Förslaget kommer att innebära att lönekartläggningar ska göras varje år.

Det går inte att få ett jämställt arbetsliv utan jämställda löner. Det arbetet kräver praktiska verktyg för arbetsgivare som sätter löner i förhandlingar med de fackliga organisationerna. Lönekartläggningar är ett centralt verktyg i det arbetet.”

Det skriver Åsa Regnér, jämställdhetsminister (S) och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP) i en artikel i Sydsvenskan.

Mer läsning:

15:56-rörelsens artikel med krav på årliga lönekartläggningar.

Regeringens replik.

Mer om 15:56-rörelsens arbete och kampanjen Lön hela dagen.