Replik: Fantasin om kvinnan

Den 5 juni skrev arbetaren en kritisk ledare om Sveriges Kvinnoorganisationer.

Det största hotet mot patriarkatet är ett solitt och ihärdigt arbete med att beköna styrande skrivningar och att med könsuppdelad statistik visa på de orättvisor som medföljer att vara kvinna och de privilegier det innebär att vara man. Den binära uppdelningen med mannen på toppen kan inte önskas bort, att förneka det ger tvärtom fri passage åt patriarkatets ärenden. Att synliggöra och påtala könsdiskriminering är det mest effektiva sättet att motarbeta patriarkatet och då måste maktobalansen mellan könen synliggöras.

Ni kan läsa hela vår replik här.