Europaparlamentet röstar idag om en resolution för att bekämpa fattigdomen bland kvinnor i EU.

I nuläget lever 64,6 miljoner kvinnor i fattigdom i EU jämfört med 57,6 miljoner män. I en resolutionen lägger nu utskottet för kvinnors rättigheter, FEMM, fram flera förslag för att motverka kvinnors ekonomiska otrygghet. Fokus ligger på att förbättra arbetsvillkoren i osäkra branscher där kvinnor ofta är överrepresenterade, samt att motverka strukturella skillnader i lön och pension mellan kvinnor och män.

Svenska EU-paralmentarikern Anna Hedh (S) sitter i FEMM-utskottet och kommenterar idag resolutionen i ett pressmeddelande:

– Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet vill att rådet och kommissionen tar ett helhetsgrepp för att motverka denna ojämlika struktur. Det krävs en rad åtgärder för att andelen fattiga kvinnor i EU ska minska. Vi måste bland annat verka för att fler medlemsländer inför en bättre föräldraförsäkring och även för att få män att ta mer ansvar för det obetalda hemarbetet.

Läs mer om resolutionen här.