Den 20 februari 2018 arrangerar vår medlemsorganisation Roks en konferens i Göteborg på temat: ”Pornografi och kopplingen till prostitution.”

Roks ordförande Zozan Inci inledningstalar om varför Roks valt att sätta fokus på porr och prostitution, kriminologen och genusvetaren Nina Rung föreläser om kopplingen mellan porr och sexuella övergrepp, och de två kvinnorna bakom #intedinhora pratar om uppropet som synliggjort kvinnor och flickor i prostitution. Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Sofie Hermansson, kommer som ansvarig politiker att berätta hur Göteborg arbetar med frågorna och vi får en initierad inblick i Mikamottagningarnas konkreta arbeta i mötet med utsatta.

Dagen avslutas med ett panelsamtal där både politiker och experter deltar.

Anmäl dig och läs mer om programupplägget här. Konferensen är gratis, men om du anmält dig och inte kommer kostar det 200 kronor/person i no show-avgift.