Roks stämmer staten

Roks lämnade idag (10/2-2021) in en stämningsansökan mot Sverige för brott mot Europakonventionen och mot kvinnors mänskliga rättigheter.

Roks anser att Sveriges tolerans för mäns våld mot kvinnor är för stor, och ställer krav på förändring i ett pressmeddelande och i en debattartikel av Jenny Westerstrand (ordförande Roks) och Ulrika Rogland (advokat).

ROKS lyfter både bristande resurser och det könsneutrala språket som en orsak till att våldsutsatta kvinnor och tjejer inte får den hjälp som behövs: ”Att tala könsneutralt om mäns våld uppfattas som del i ett inkluderande projekt, ett sätt att relatera till mänskliga rättigheter, trots att det döljer ett samhällsproblem av dokumenterat stor omfattning.”

Roks kravlista ur pressmeddelandet:

  • Vi accepterar inte att mäns liv ges ett högre värde än kvinnors i möte med rätt och samhälle.
  • Vi kräver att kvinnors medborgerliga rättigheter respekteras och skyddas, ingen kvinna ska behöva leva gömd!
  • Vi kräver att mäns våld kallas mäns våld och synliggörs och görs giltigt som sådant.
  • Vi kräver forskning om teknik och bevissäkring rörande mäns våld mot kvinnor.
  • Vi kräver en lagstiftning och en rättstillämpning om våld, vårdnad och umgänge som skyddar kvinnor och barn från våldsamma pappors kontroll.
  • Vi kräver en haverikommission kring skandalen med de miljardbelopp Sverige har spenderat på att stoppa mansvåldet samtidigt som ingen förbättring kan skönjas för våldsutsatta kvinnor och barn.
  • Vi kräver en omstart i arbetet mot mäns våld mot kvinnor där vi i kvinno- och tjejjoursrörelsen sätts i framsätet och där vår kunskap åter börjar räknas som viktig.

Här kan du läsa debattartikeln i Dagens Nyheter.

Här kan du läsa hela Roks pressmeddelande.