Sänk inte straffen för våldtäkt

I veckan kommenterade Sveriges Kvinnoorganisationers generalsekreterare Clara Berglund en uppmärksammad Hovrättsdom i TV4 Nyheterna och följderna av den nya sexualbrottslagen. Vi är oroade över att den nya brottsrubriceringen ”oaktsam våldtäkt” kommer att leda till sänkta straff för förövare. Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2018, och ännu har ingen utvärdering gjorts. Sveriges Kvinnoorganisationer och flera av våra medlemsorganisationer kommer fortsatt att följa domar utifrån den nya lagen.

Se inslaget här.