Efter en lång tids kamp av kvinnorörelsen och övriga civilsamhället i Kina har nu en ny lag som kriminaliserar mäns våld mot kvinnor i nära relationer trätt i kraft.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett utbrett problem i Kina. Undersökningar av den statligt finansierade All-China Women’s Federation har kommit fram till att ca 1 av 4 gifta kvinnor i Kina blir misshandlade av sina män, troligt är dock siffran ännu högre eftersom det fortfarande är ovanligt att offer anmäler. Den nya lagen innebär att polis nu måste ingripa när anmälan om våld i nära relationer inkommer, de måste även hjälpa offret att få den vård och hjälp som behövs. Utsattas möjlighet att få rätt till besöksförbud förbättras också i och med lagändringen och offer kan begära ett besöksförbud där beslut ska fattas av berörd domare inom 72 timmar.

Det finns dock en oro att lagen inte kommer att vara tillräcklig. För att den ska vara framgångsrik krävs också rejäla satsningar på de verksamheter och myndigheter som ska ansvara för att implementera lagen. Våld i nära relationer är fortfarande tämligen accepterat på många håll i Kina och polis och myndigheter har länge undvikit problemet med förklaringen att det är en intern fråga för familjen att hantera.

Detta är ett viktigt steg på vägen mot ett Kina fritt från mäns våld mot kvinnor och en stor seger för den kinesiska kvinnorörelsen.

Läs mer och hör överlevares berättelse här och här.