Seminarium om kvinnor, fred och säkerhet

Datum 06 maj 2021

Tid 10:00 - 11:30

Kvinnor, fred och säkerhet – har 20 år med Resolution 1325 gjort någon skillnad?

Det har gått 20 år sedan FNs säkerhetsråd antog Resolution 1325 om kvinnor, fred och
säkerhet. MR-Fonden bjuder nu in till ett webbseminarium för att diskutera vad arbetet
med Resolution 1325 har inneburit i praktiken och hur det kan bli bättre i framtiden.

Datum: torsdagen den 6 maj 2021.
Tid: 10:00-11:30.
Plats: Zoom.
Om ni önskar delta anmäl er till info@humanrights.se, senast tisdagen den 4e maj. Länken till
seminariet får ni skickad till er dagen innan seminariet på den mail ni använde vid anmälan.
Seminariet kommer att skrivtolkas.

Varmt välkomna!

Resolution 1325 antogs med syftet att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och stärka
kvinnors säkerhet. Det var första gången som medlemsländerna tillsammans agerade för att
lyfta ett heltäckande genderperspektiv inom FNs fredsprocesser. Men vad har resolution
1325 inneburit i praktiken?
Under förmiddagen kommer en kort rapport med lärdomar och rekommendationer från det svenska civilsamhällets arbete med Resolution 1325 presenteras. Ni kommer att få ta del av erfarenheter och ställa frågor till:
Ulrika Strand – MR-Fonden, Generalsekreterare.
Ingela Andersson – MyRight, Projektledare inkluderande fredsprocesser.
Maria Sommardahl – Plan International Sverige, Deputy Program Humanitarian
Affairs/Disaster Risk Management.
Gabriella Irsten – Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Politisk
handläggare.
Janine Alm Ericson, Statssekreterare hos minister för internationellt
utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh.
Anette Widholm Bolme – Sida, Programansvarig specialist kvinnor, fred och säkerhet.
Susanne Axmacher – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Samordningsfunktionen insatsområdet operativ avdelningen.

Moderera kommer folkrätts- och människorättsjuristen Hanna Gerdes att göra.