Vår medlemsorganisation Winnet Sverige bjuder den 18 oktober in till seminarium om Regional Jämställd tillväxt och utveckling, i samarbete med Centerpartiet.

Agenda

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Välkommen och inledning, Winnet Sverige, och Annika Qarlsson (C)

10.15 Presentation av utredning nuläge Regional Jämställd tillväxt

10.45 Winnet På lika villkor, presentation av goda exempel , inom framgångsrika metoder, under innovation- entreprenörskap, arbetskraftsförsörjning och utbud, tillgänglighet, strategiskt gränsöverskridande samarbete och landsbygdsutveckling.

11.30 Presentation av Winnet Center of Excellence ® – En analys över fördelning av företagsstöd från ett regionalt fondsområde 2007-2013 och nuläge, Yvonne von Fredrich, Mittuniversitet.

12.00 Winnet På lika villkor – en modell för att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i regionalt tillväxtarbete, är det möjligt i Sverige? Panel: Annika Qarlsson, C, Mattias Jonsson (S), Yvonne von Fredrich, Mittuniversitetet, Lena Schmidt, vice ordförande Winnet Sverige.

12.30 – 13.00 Avslutning och smörgås

Anmäl dig till: britt-marie.torstensson@winnetsverige.se senast 15 oktober. Begränsat antal platser, ta med legitimation.

Läs mer om Winnet här.