Skriftligt uttalande inför FN:s Kvinnokommission 2017

Temat för nästa upplaga av FN:s Kvinnokommission (CSW61) är kvinnors ekonomiska självständighet i ett föränderligt arbetsliv. I ett skriftligt uttalande inför toppmötet betonar vi vikten av att FN:s medlemsstater säkerställer rättigheter och arbetsvillkor för de kvinnor, ofta migranter, som arbetar i hushåll runt om i världen.

FN:s Kvinnokommission är det internationella toppmötet för kvinnors rättigheter. Den 61:a kommissionen äger rum i New York 13-24 mars 2017. Inför detta har Sveriges Kvinnoorganisationer gjort ett skriftligt uttalande tillsammans med European Women’s Lobby, European Network of Migrant Women och Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, RIFFI.

I uttalandet uppmanar vi FN:s medlemsstater att ratificera och implementera ILO:s Konvention 189 om hushållsarbete. Majoriteten av de som arbetar i hushåll är kvinnor och det finns stor risk att de utnyttjas, arbetar under dåliga villkor eller utsätts för våld. Medlemsstaterna måste stärka sitt arbete för att kvinnor som arbetar i hushåll runt om i världen ges rättvisa och trygga arbetsvillkor.

Läs vårt uttalande här.

Commission on the Status of Women (CSW), FN:s Kvinnokommission, är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) som enbart ägnar sig åt jämställdhetsfrågor. Kvinnokommissionen har huvudansvaret för policyutvecklingen i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män och att följa upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna. Läs mer om CSW och Sveriges Kvinnoorganisationers arbete inför mötet här.