Skuggrapport: Vad krävs för att Sverige ska leva upp till FN:s kvinnokonvention?

Här hittar du CEDAW-nätverkets skuggrapport av regeringens åttonde och nionde periodiska rapporter om åtgärder för genomförande av Kvinnokonventionen i Sverige.

Skuggraport CEDAW periodiska rapport 8 och 9