I helgen arrangerade surrogatförmedlingen Tammuz återigen ett möte i Stockholm där de marknadsförde sina ”tjänster”. Sveriges Kvinnoorganisationer deltog i en manifestation utanför lokalen, och skrev tillsammans med flera andra organisationer en debattartikel i Dagens samhälle om att den feministiska regeringen inte passivt kan se på medan handeln med kvinnor och barn fortsätter växa.

Regeringen har beslutat att inte tillåta surrogatmödraskap i den svenska hälso- och sjukvården. Samtidigt presenterades nyligen ett lagförslag som skulle förenkla fastställande av faderskap efter ett surrogatarrangemang i utlandet. Istället för att motverka internationella surrogatarrangemang väljer man alltså att underlätta handeln.

Parallellt med detta tillåts surrogatförmedlingen Tammuz fortsätta bedriva handel där kvinnor i fattigare länder bär och föder barn åt svenska par eller ensamstående. På Tammuz hemsida framgår att det kostar 400 000 kronor och uppåt att köpa ett barn med hjälp av en surrogatmamma i Ukraina. Det senaste landet i raden där förmedlingen påbörjat handel är Albanien.

Sveriges Kvinnoorganisationer uppmanar regeringen att snarast sätta stopp för svenskars handel med kvinnors reproduktiva rättigheter i fattigare delar av världen. Att köpa och sälja barn och handla med graviditeter ska aldrig vara tillåtet, oavsett var det sker. Läs vår artikel i Dagens Samhälle här.

Tillsammans med en rad andra organisationer driver Sveriges Kvinnoorganisationer kampanjen “Feministiskt nej till surrogatmödraskap“. Här kan du läsa mer om vårt arbete för att stoppa surrogatmödraskap.