Imorgon ska FN förhöra regeringen om hur Sverige lever upp till sina åtaganden i Kvinnokonventionen. Förhöret följs av att FN:s Kvinnokommitté riktar rekommendationer till regeringen för hur positionerna för kvinnors rättigheter ska flyttas fram. Sveriges Kvinnoorganisationer och CEDAW-nätverket finns på plats för att ge sin bild av utvecklingen när det gäller jämställdhet och kvinnors rättigheter i Sverige.

Inför förhöret har Sveriges Kvinnoorganisationer och CEDAW-nätverket tagit fram en skuggrapport med krav på åtgärder för kvinnors rättigheter. Skuggrapporten har skickats till FN:s Kvinnokommitté och ligger till grund för förhöret av Sverige. Ett av de områden som lyfts fram som mest akut är kvinnors och flickors rättigheter i asyl- och migrationspolitiken.

– Vi anser att den nuvarande asyl- och migrationspolitiken strider mot Kvinnokonventionen. Om 70 procent av de asylsökande vuxna är män och 90 procent av de ensamkommande barnen är pojkar betyder det att kvinnor och flickor missgynnas på ett oacceptabelt sätt. Regeringen måste arbeta för att utöka antalet kvotflyktingar och se till att flickor och kvinnor prioriteras. Kvinnors och flickors särskilda asylskäl ska alltid beaktas och de ska få permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap som inte är knutna till en eventuell partner, säger Johanna Dahlin, projektledare på Sveriges Kvinnoorganisationer som är på plats vid förhöret i Genève.

Sveriges Kvinnoorganisationer vill också se kraftfulla insatser för att stärka den institutionella ordningen för jämställdhet i Sverige, som i dagsläget har en svagare ställning än andra politikområden.

– Det strukturella förändringsarbetet har länge fått stå tillbaka till förmån för enskilda diskrimineringsärenden. Vi vill att en Jämställdhetsmyndighet inrättas och att jämställdhet blir en egen ministerfåtölj. Kommuner, landsting och regioner måste också få tydligare krav på och verktyg för att arbeta med jämställdhetsintegrering, säger Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges Kvinnoorganisationer.

Kontakt

Johanna Dahlin, projektledare, finns tillgänglig för kommentarer inför och direkt efter förhöret.

johanna.dahlin@sverigeskvinnolobby.se

070-321 6778

Mer information

17 februari kl. 13.45–14.45: CEDAW-nätverket träffar representanter ur FN:s Kvinnokommitté för en briefing inför förhöret.

18 februari kl. 10.00–17.00: FN:s Kvinnokommittés förhör av Sverige, Salle XVI, Palais des Nations, Genève. Mer om förhöret.

Genom Kvinnokonventionen har regeringen åtagit sig att arbeta för kvinnors rättigheter inom alla områden. Vart fjärde år redovisar regeringen vad de gjort för att genomföra konventionen i Sverige till FN:s Kvinnokommitté. Regeringens 8:e & 9:e rapporter finns här. Regeringens delegation leds av Pernilla Baralt, statssekreterare till jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Sveriges Kvinnoorganisationers och CEDAW-nätverkets skuggrapport: Vad krävs för att Sverige ska leva upp till FN:s Kvinnokonvention?.

För att fler kvinnor ska känna till sina rättigheter, exempelvis kvinnor som blinda, dyslektiker, eller har begränsade kunskaper i svenska språket, har skuggrapporten även tagits fram på lättläst svenska och i punktskrift. Rapporten finns också på engelska. Läs rapporterna här.