25 november är FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Den markerar starten på 16 dagar av aktivism för att stoppa mäns våld mot kvinnor fram till mänskliga rättighetsdagen den 10 december. I år agerar vi mot våldtäkt. I 33 länder över hela Europa genomförs aktiviteter och upprop under den gemensamma parollen ”Agera mot våldtäkt! Använd Istanbulkonventionen!”.

Sveriges Kvinnoorganisationer bjuder in till ett panelsamtal om våldtäktskultur kl. 16.30-18.00 Zita Folkets Bio i Stockholm. Samtalet inleds med en visning av filmen Porrskadat. Kom och diskutera hur förekomsten av våldtäkt och det allt mer normaliserade sexuella våldet mot kvinnor i populärkultur, tv, film, litteratur, tv-spel och reklam hänger ihop! Läs mer och anmäl dig här.

Sätt sexuellt våld och våldtäkt högre upp på den politiska dagordningen!

I EU uppskattas att endast 2-10 % av alla våldtäkter anmäls. I Sverige är motsvarande siffra 10-20 %. Så lite som 2 % av de anmälda våldtäkterna i Sverige leder till fällande dom. Samhället är inte rättssäkert för kvinnor!

Under den senaste tiden har vi i Sverige haft flera uppmärksammade fall och domar i sexualbrottsmål där rättens verklighetsförankring, kunskap och objektivitet ifrågasatts. Nyligen krävde kvinnorörelsen att justitieminister Beatrice Ask tillsätter en haverikommission som granskar rättsväsendets hantering av sexualbrott.

”Vi vill att beviskrav och rimlighetsbedömningar utreds och att kompetenshöjande åtgärder för rättsväsendet sätts in. Vi kräver också att Sverige ratificerar Istanbulkonventionen och att en samtyckesreglering införs” säger Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnoorganisationer.

Istanbulkonventionen vilar på förståelsen av våld mot kvinnor som könsrelaterat, d.v.s. en form av våld som begås mot kvinnor, just för att de är kvinnor. I konventionen slås fast att mäns våld mot kvinnor är ett hinder för att uppnå jämställdhet. Istanbulkonventionen är ett konkret verktyg i arbetet mot våldtäkt. Stater som ratificerar konventionen förbinder sig att i lagstiftningen införa en samtyckesreglering och att kravet på förekomst av fysiskt våld för att ett övergrepp ska klassas som våldtäkt tas bort.

Sveriges regering har undertecknat konventionen men ännu inte ratificerat den. Trots att konventionen har brett stöd i riksdagen är det oklart när Sverige kommer att tillträda konventionen. Vi tycker att det är dags nu!

Tycker du också att det är dags att offer för våldtäkt får rättvisa, upprättelse och stöd? Idag kommer människor i över 30 länder trycka på för att fler länder ska ratificera Istanbulkonventionen. Var med du också! Dela följande status på facebook eller twitter: Det är dags att Sverige ratificerar Istanbulkonventionen och inför en samtyckeslag! #actagainstrape2013 #sexpol

 Fakta & statistik om våldtäkt i Sverige (Brottsförebyggande rådet 2012): 

  • År 2012 anmäldes 6 320 våldtäkter och 7 610 fall av sexuellt ofredande i Sverige.
  • 1030 män misstänktes för brott men endast 151 dömdes.
  • Sexualbrott är en av de brottstyper som anmäls i minst utsträckning. Uppskattningsvis polisanmäls 10-20 %.
  • Det är nästa bara män som misstänks för sexualbrott; av de misstänkta är 2 % kvinnor.
  • Majoriteten av offren är kvinnor. Bland de vuxna offren för våldtäkt år 2012 var 96 % kvinnor och 4 % män.
  • I en tredjedel av de våldtäktsfall som anmäls är offret under 18 år.
  • I 90 % av fallen av våldtäkt mot barn (0-18 år) är offren flickor.

För frågor, kontakta Johanna Dahlin, organisationssekreterare på Sveriges Kvinnoorganisationer: johanna.dahlin@sverigeskvinnolobby.se / 070-239 60 08

Mer information:

EWL och Europarådet har gått samman i detta projekt som syftar till undertecknande, ratificering och implementering av Istanbulkonventionen i Europa. Läs mer: www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp

European Women’s Lobby (EWL) är EU:s största paraplyorganisation för kvinnoorganisationer med fler än 2500 organisationer. De arbetar för att främja kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU. Läs mer: www.womenslobby.org

EWL:s våldtäktsbarometer: Den europeiska kvinnolobbyn har lanserat en barometer som kartlägger statistik om förekomst och anmälningar av våldtäkter, samt information om lagstiftning i 32 europeiska länder. Läs mer: www.womenlobby.org/Publications/Reports/article/2013-ewl-barometer-on-rape-report

Sveriges Kvinnoorganisationer är en paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse vars arbete vilar på feministisk grund. Under paraplyet finns 40 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället. Läs mer: www.sverigeskvinnolobby.se

Istanbulkonventionen kan du läsa här!