Från och med 1 januari i år har Sverige tagit över rollen som ordförandeland för det nordiska jämställdhetssamarbetet.

Varje år utses ett nytt ordförandeland i det nordiska jämställdhetssamarbetet och nu har det blivit Sveriges tur. Varje ordförandeland får själva skapa sin agenda utifrån ett femårigt program med övergripande teman.

Ett av de teman som kommer prioriteras av Sverige är mäns våld mot kvinnor. Sverige kommer bland annat anordna en stor, internationell konferens med temat jämställdhet och män. Målet med konferensen är att hitta vägar för att inkludera män i arbetet mot våld men också i hela arbetet med jämställdhet.

 ”Det är viktigt att vi i Norden granskar oss själva. I ljuset av Me too finns mycket att arbeta med, exempelvis när det gäller kvinnosyn”, menar Åsa Regnér,  jämställdhetsminister.

En annan fråga som har stor prioritet är arbetsmarknadssatningar för utrikesfödda kvinnor. Redan under våren anordnas en konferens om hinder för etablering på arbetsmarknaden. Fokus kommer ligga på utrikesfödda kvinnor som har lägre sysselsättningsgrad än utrikesfödda män. Här kan du läsa Sveriges Kvinnoorganisationers rapport Snabbspår och stickspår som presenterar förslag för hur en jämställd etablering kan säkerställas.

I år kommer Sverige även lyfta frågor som rör hur arbetet med jämställdhetsintegrering kan utvecklas. Jämställdhetsintegrering är den strategi som alla nordiska länder och även många andra länder i världen använder för att nå målen inom jämställdhetspolitiken. 

Läs mer om Sveriges planer som ordförandeland i det nordiska jämställdhetssamarbetet här.