Sveriges Kvinnoorganisationer, Barnmorskeförbundet, Födelsehuset, Födelsevrålet och Kvinnliga Läkares Förening kräver bättre arbetsvillkor för barnmorskor och akuta åtgärder för att säkra kvinnors trygghet och hälsa i samband med förlossning.  Kraven kommer att överlämnas till sjukvårdsminister Annika Strandhäll. Skriv under uppropet här.

Under flera års tid har vi tagit del av larmrapporter om förlossningsavdelningar som läggs ner, om stressade och oroliga föderskor, förlossningsskador, ohållbar arbets­miljö, dåliga villkor och en nästan obefintlig löne­utveckling för de som arbetar inom förlossningsvården. Om barnmorskor som säger upp sig och barnmorskor som inte längre kan garantera en patientsäker vård.

Det är inte rimligt att ett rikt land som Sverige har en underdimensionerad mödra- och förlossningsvård med nästan obefintlig eftervård och stora regionala skillnader när det gäller förlossningsskador. Att kvinnor som fött barn inte vet vart de ska vända sig eller inte får hjälp när de har problem med bristningar, amningen eller psykisk ohälsa. Det är heller inte rimligt att en yrkeskår av barnmorskor går på knäna och att sjukhus köper vårdplatser utomlands för att säkra platser för födande kvinnor.

Tillsammans kräver vi en förlossningsgaranti där:

1. Alla kvinnor ska garanteras plats på en förlossningsavdelning i sitt eget landsting och i god tid få veta på vilket sjukhus.

2. Alla kvinnor som inte själva kan ta sig till sjukhuset ska erbjudas ambulanstransport eller annan transport.

3. Alla kvinnor som bor mer än två timmar bort från ett sjukhus med förlossningsavdelning ska erbjudas plats på ett patienthotell i närheten av sjukhuset när förlossningen närmar sig.

4. Alla kvinnor ska ha rätt till en barnmorska som stöd under hela förlossningen. För att uppnå detta behöver ett stort antal barnmorskor rekryteras. Ett mål bör sättas upp om en barnmorska per födande kvinna. Utöver barnmorska ska det finnas tillgång till gynekolog, barnläkare och anestesiolog.

5. Dessutom kräver vi att en nationell översyn av vård under graviditet och barnafödande genomförs så snart som möjligt. Översynen ska innefatta mödrahälsovård, förlossningsvård, eftervård, vård under neonatalperioden samt inhämta och beakta kvinnors behov och önskemål.

Det är 70 år sedan vården i samband med graviditet, förlossning och eftervård senast utreddes. Regeringen bör genomföra en genomlysning av vårdkedjan mödrahälsovård-förlossningsvård-eftervård som resulterar i en långsiktig strategi för hur vården ska organiseras, vad den får kosta och hur personalförsörjning ska kunna säkras.

Ett välfärdsland som Sverige måste kunna garantera kvinnors liv och hälsa i samband med återskapandet av mänskligt liv. Vi räknar med att den feministiska regeringen satsar på en förlossningsgaranti som garanterar en jämlik vård där ingen kvinna nekas en trygg förlossning.

Kraven kommer att överlämnas till sjukvårdsminister Annika Strandhäll under Sveriges Kvinnoorganisationers mingel i Almedalen.

Läs artikeln i sin helhet I Svenska Dagbladet här.