Sveriges Kvinnoorganisationers årsmöte 2020

Datum 21 mar 2020

Tid 11.00 - 15.30

Plats Stockholm

Address Meddelas längre fram

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar alla medlemsorganisationer till årsmöte!

Anmälan till årsmötet görs senast den 13 mars till info@sverigeskvinnolobby.se. Uppge namn, organisation samt ev. allergi/kostpreferens. Varje medlemsorganisation har rätt till ett ombud med rösträtt vid årsmötet. Röstning fordrar personlig närvaro.

Uppmärksamma att medlemsavgiften för 2020 måste vara betald för att ombud ska kunna rösta på årsmötet. Vi har i år infört ett nytt fakturasystem vilket innebär att fakturorna skickas till er per e-post från fortnox.se. Fakturan skickas ut 29/11-2019. Avgiften är 3000 kr för organisationer med fler än 3000 medlemmar och 600 kr för övriga organisationer.

Dagordning meddelas längre fram.

Hjärtligt välkommen!