Sveriges Kvinnoorganisationers årsmöte kräver: Sluta bromsa jämställdheten i näringslivet

Uttalande från Sveriges Kvinnoorganisationers årsmöte 25 mars 2017:

Sluta bromsa jämställdheten i näringslivet

Efter bolagsstämmorna 2016 var 68 procent av ledamöterna i svenska bolagsstyrelser män. 94 procent av landets VD:ar är män och 95 procent av styrelseordförandena [1]. Sverige kommer aldrig att uppnå det jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv så länge mansdominansen på näringslivets ledande positioner tillåts fortsätta.

Sveriges Kvinnoorganisationers årsmöte kräver att regeringen ska gå vidare med en proposition om könskvotering till bolagsstyrelser och åtgärder för att öka antalet kvinnliga VD:ar och styrelseordföranden. Vi förutsätter att samtliga partier i Sveriges riksdag som säger sig värna jämställdheten i näringslivet stödja dessa förslag.

Vi är trötta på att förslag om kvotering som är en effektiv åtgärd för jämställdhet och som även skulle bidra till Sveriges tillväxt [2] bromsas i Sverige och EU. I februari meddelades att regeringen inte kommer att gå vidare med förslaget om att bolag som inte uppnår minst 40 procent kvinnor i sina styrelser ska beläggas med en avgift eftersom stöd saknas i riksdagen. Sedan 2012 har EU-kommissionen arbetat med ett förslag till direktiv om att vid lika meriter ska kvinnor ges företräde om de har samma lämplighet, kompetens och erfarenhet om färre än 40 procent av ledamöterna i en styrelse är kvinnor. Förslaget har blockerats av medlemsländerna.

Sveriges Kvinnoorganisationer är en paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. Idag samlas våra 46 medlemsorganisation för årsmöte i Stockholm. Tillsammans kräver vi:

  • Att regeringen går vidare med och förankrar en proposition om könskvotering till bolagsstyrelser. Förslaget bör även gälla offentligt ägda företag.
  • Att samtliga riksdagspartier som vill ha jämställdhet i näringslivet stödjer propositionen.
  • Aktiva åtgärder från regeringen samt näringslivet självt för att få fler kvinnliga VD:ar och styrelseordföranden.
  • Att samtliga bolag och dess valberedningar följer den av Kollegiet för Bolagsstyrning etablerade Bolagskoden om att rapportera avvikelser i årsredovisningen.

Mötesrepresentanter från:

Delta Kappa Gamma, DKB, DEA-föreningen, Forum – Kvinnor och Funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Föreningen tillsammans, Gröna kvinnor, Kvinnliga Akademikers Förening, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN), Kvinnor i Svenska kyrkan, KvinnorKan, Kvinnors Rätt, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Sverigefinskt kvinnoforum, SweQ -Sveriges Quinnoråd, Unizon, Varken hora eller kuvad, Östersjöfred.

Siffror hämtade ur Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (DS 2016:32)
Marcus Noland, Tyler Moran och Barbara Kotschwar. 2014. Is Gender Diversity Profitable? Evidence from a Global Survey. Peterson Institute for International Economics och Katherine W Phillips, Katie A. Liljenquist och Margaret A. Neale. Better Decisions Through Diversity. 2010. Kellogg School of Management at Northwestern University

Läs pressmeddelandet på MyNewsdesk.