Taxibranschen ska motverka sexköp – inte agera hallickar

Debattartikeln publicerades på Metro Debatt den 3 maj 2016.

TV4:s ”Kalla fakta” avslöjar idag hur taxiförare hos Taxi Stockholm är involverade i människohandel genom att de hjälper sexköpare att träffa kvinnor i prostitution. Att ett av Sveriges största taxibolag bidrar till att kvinnor utnyttjas i prostitution är allvarligt. Taxibranschen har ett ansvar för att verksamheten följer svensk lag och mänskliga rättigheter.

Som första land i världen införde Sverige 1999 en lag som förbjuder köp av sexuella tjänster. Sexköpslagen är ett tydligt ställningstagande för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Lagen har också varit ett effektivt verktyg för att minska efterfrågan genom att den haft en normerande verkan. I dag anser de flesta svenskar att ett system som tillåter köpande och säljande av kvinnor inte är förenligt med ett jämställt samhälle. Lagen har gått på export till flera andra länder och så sent som i förra veckan antog Frankrike en motsvarande lag.

Samtidigt verkar alltså förare hos taxibolag på hemmaplan i strid med lagen genom att underlätta sexköp. ”Kalla faktas” granskning visar att taxibranschen och Taxi Stockholm spelar en viktig roll som kontaktförmedlare mellan sexköpare och kvinnor i prostitution. Det innebär att taxichaufförer kan göra sig skyldiga till koppleri. Sveriges Kvinnoorganisationer hoppas att avslöjandet blir en ögonöppnare för taxibranschen och andra företag att ta sitt ansvar och bidra i arbetet mot all handel med kvinnor.

Sveriges Kvinnoorganisationer arbetar för att företag ska införa etiska riktlinjer mot sexköp och människohandel. Hotell, taxibolag och andra företag inom rese- och transportbranschen bör införa obligatoriska utbildningar om prostitution och människohandel och ha tydliga riktlinjer för personalen så att de vet hur de ska agera när de misstänker fall av prostitution och människohandel. Vi arbetar även för att alla svenska företag ska skriva in i sin uppförandekod och resepolicy att anställda som reser utomlands inte ska köpa sex eller besöka porrklubbar. Detta bör vara en integrerad del av företagens arbete för socialt ansvarstagande.

Ingen annan bransch ser handeln så nära som taxichaufförer och hotellpersonal. Det är avgörande för att komma åt exploateringen av kvinnor att företag inom dessa branscher följer svensk lag, samarbetar med polisen och har ett eget proaktivt arbete. Vi hoppas nu att alla svenska taxibolag inför obligatoriska utbildningar och riktlinjer för att motverka sexköp och människohandel. Svenska företag ska agera i enlighet med svensk lag – inte som hallickar.

Clara Berglund

Generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer