Trondheim inför förbud mot objektifierande reklam

Idag på Norges nationaldag hyllar Sveriges Kvinnoorganisationer Trondheims kommun för deras initiativ att förbjuda manipulerad och retuscherad reklam med lättklädda modeller på offentliga platser. Trondheim påvisar det paradoxala i att säga sig stå för jämställdhet och förbättrad psykisk hälsa och samtidigt tillåta sexistisk reklam. Nu hoppas Sveriges Kvinnoorganisationer att fler städer världen över följer efter.

Trondheim, Norges tredje största stad, har beslutat att inte hyra ut reklamutrymme för bilder som kan leda till problem med den egna kroppsbilden för dem som tvingas titta på dem. Förbudet innebär att reklammakare och annonsörer inte längre får visa lättklädda bilder på offentliga platser, till exempel i kollektivtrafiken. Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar detta viktiga steg för jämställdhet i det offentliga rummet.

– Det offentliga rummet tillhör alla. Kvinnor och flickor ska kunna röra sig på gatan utan att mötas av bilder som framställer kvinnor som sexualiserade objekt. Trondheim visar att det är möjligt att motverka objektifiering av kvinnor och att det ytterst är ett politiskt ansvar. Nu väntar vi ivrigt på att svenska städer ska följa efter, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Trondheims kommun anser att det är viktigt att ta politiskt ansvar för vilken typ av reklam och bilder som sprids i staden.

– Vi ska inte sprida bilder som förmedlar orealistiska ideal och bidrar till ökad kroppspress säger Ottar Michelsen, kommunalråd (SV) i Trondheim till brittiska Independent.

Fakta

Trondheims förslag gäller reklamutrymmen som kommunen hyr ut och förbudet väntas införas under hösten.

Läs mer om initiativet i Independent här.

Sveriges Kvinnoorganisationer driver sedan 2013 kampanjen Reklamera mot könsdiskriminerande reklam. I kampanjen kräver vi bland annat lagstiftning mot sexistisk reklam, något som finns i alla andra nordiska länder. Läs mer om kampanjen här.

Pressmeddelandet på Mynewsdesk.