Unizon: Internationella Brottsofferdagen

Datum 22 feb 2024 - 22 feb 2024

Tid 9:00 - 16:00

Plats Clarion Hotel Sign

Address Östra Järnvägsgatan 35, 111 20 Stockholm

För att uppmärksamma den internationella brottsofferdagen arrangerar Brottsoffermyndigheten, tillsammans med flertalet organisationer från civilsamhället, en konferens. Unizon är medarrangör och kommer att delta med seminarium.

Årets Internationella Brottsofferdag fokuserar på brottsutsatthet i områden med socioekonomiska utmaningar. Hur ser sambandet ut mellan gängkriminalitet och pojkar som upplevt eller utsatts för våld i nära relation under sin uppväxt? Har barn och unga i kriminella nätverk möjlighet att lämna brottsligheten?

Läs mer och anmäl dig här