Riksförbundet Unizon är en organisation som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon söker nu en verksamhetsutvecklare för området kvinnofrid.

Senaste ansökningsdag är 29/2, är du intresserad? Läs mer här.