Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Är det viktigt för er att ha med er utrikes födda kvinnor i de demokratiska processerna?

Har ni som kommun, parti eller organisation svårt att nå, engagera och få utrikes födda kvinnor att delta i demokratiska processer och/eller till din organisation. Vi har genom vårt projekt Rösträtt tillskansat oss metoder, arbetssätt och handfasta knep för att nå ut till och engagera utrikes födda kvinnor som har resulterat i denna handbok. Till handboken kan du boka en interaktiv utbildning eller processtöd! Det är viktigt för demokratin att alla kvinnor och män, oavsett bakgrund, kommer till tals!

Låter det intressant? Kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se eller 08-33 52 47 så berättar vi mer!

Utbildningen erbjuds till:

  • Kommunledning och förtroendevalda
  • Demokratistrateger och tjänstepersoner med ansvar för valdeltagande
  • Civilsamhällesorganisationer
  • Valsamordnare och strateger i politiska partier 

Experter på att mobilisera utrikes födda kvinnor!

Under våren och sommaren 2018 mobiliserade Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med lokala samarbetsorganisationer, medlemsorganisationer, kommuner och andra civilsamhällesaktörer utrikes födda kvinnor och kvinnor med utrikes bakgrund för att delta i valet 2018 och delta i de demokratiska processerna. Vi anordnade 150 aktiviteter i 10 städer, vi pratade och diskuterade valet, jämställdhet och demokrati med över 14 000 utrikesfödda kvinnor och ca 18 5000 nåddes av våra demokratifoldrar på olika språk.

Vårt hårda arbete, tillsammans med andra aktörer har nått stora framgångar i valet med ett höjt valdeltagande generellt och i synnerhet i områden med lägre valdeltagande än snittet och där det bor många utrikes födda.

Arbetet har resulterat i en metodhandbok med handfasta tips och goda exempel för att öka valdeltagandet och öka den demokratiska delaktigheten i områden där valdeltagandet vanligtvis är lågt.

Metodmaterialet är en sammanställning av praktiska tips på hur man organiserar, väcker och bevarar intresse och mobiliserar utrikes födda kvinnor att delta i demokratiska processer. Metodmaterialet innehåller erfarenheter och goda exempel från arbetet i projektet Rösträtt och ligger till grund för vår utbildning.