De senaste dagarna har 26 flickor från Nigeria i åldrarna 14 till 18 år hittats döda i Medelhavet. De rapporterar European Network of Migrant Women (ENoMW) som menar att dödsolyckor för människor på flykt har gått från att vara tragedi till att bli norm.

Enilgt ENoMW är orsaken till att de 26 västafrikanska flickorna dött ett resultat av Europas nya gränspolitik. Det är också en konsekvens av det systematiska våld mot kvinnor och flickor som sker under hela flykten båden genom och utanför Europa. Medan italienska myndigheter undersöker fallet dömer ENoMW händelsen som våld mot kvinnor och uppmanar till rättslig utredning. Mänskliga rättigheter ska enligt EU:s fördrag och stadga respekteras och ha företräde.

Läs ENoMW:S uttalande och kravlista här.

Sveriges Kvinnoorganisationers generalsekreterare Clara Berglund deltog i slutet av augusti i ett panelsamtal om hur vi kan säkerställa trygga och lagliga flyktvägar till Europa. Panelsamtalet arrangerades av International Rescue Committee ochEU-parlamentariker Malin Björk (V). Clara Berglund uppmärksammade bland annat att kvinnor och flickor på flykt ofta utsätts för sexuellt våld, blir offer för människohandel och tvingas till prostitution. European Women’s Lobby har presenterat flera förslag för att säkra villkoren för kvinnor och flickor på flykt i sin rapport #WomensVoices.