Uttalande inför Kvinnokommissionen, CSW65

Mellan den 15 och 26 mars 2021 pågår den 65:e sessionen av FN:s Kvinnokommission (Commission on the Status of Women, CSW). Under Kvinnokommissionen samlas världens länder för att följa upp tidigare åtaganden om kvinnors rättigheter och förhandla fram nya. Årets tema är könsbaserat våld samt kvinnors möjlighet att medverka i beslutsfattande och i det offentliga livet.

Sveriges Kvinnoorganisationers uttalande inför årets möte uppmanar medlemsländerna att leva upp till sina åtaganden för kvinnors rättigheter och arbeta aktivt för en jämställd fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män på en lokal, regional, nationell och internationell nivå i både privat och offentlig sektor. Vi uppmanar även till åtgärder som minskar kvinnors obetalda arbete, skyddar kvinnor från mäns våld och från att utnyttjas och exploateras i sexuellt och reproduktivt syfte.

Pandemin har visat hur bräckliga framgångarna är på jämställdhetsområdet och vi har sett hur utvecklingen stannat av och på vissa ställen även gått bakåt. Under de senaste åren har kvinnors utrymme för att organisera sig krympt till följd av minskad finansiering och ökade trakasserier. Vi uppmanar alla medlemsstater att säkerställa att kvinnor har möjlighet att organisera sig och uttrycka sina erfarenheter och behov. Det är förutsättningarna för att leva upp till Kvinnokonventionen och Beijing Platform for Action.