Historisk dom från Guatemala; för första gången har en inhemsk domstol slagit fast att våldtäkt är ett krigsvapen och ett brott mot mänskliga rättigheter.

Domen gäller fallet Sepur Zarco som var en militär utpost i Guatemala i samband med landets interna väpnade konflikter under 1980-talet. Efter att ha forcerat bort männen från närliggande byar tvingade soldaterna vid Sepur Zarco kvinnorna från Q’eqchíe-folket att flytta till utposten där de utsattes för upprepade våldtäkter och tvingades tvätta, städa och laga mat åt soldaterna. Nu har den guatemalanska domstol som hanterat fallet dömt de skyldiga till brott mot mänskligheten.

Det är ett historiskt beslut som betyder mycket både för kvinnorättsaktivister i Guatemala och för internationella institutioner. Systematiskt sexuellt våld används som vapen i flera av världens konflikter och det är oerhört viktigt att dessa erkänns som de krigsbrott och brott mot mänskligheten de är. Denna historiska dom kan kopplas till arbetet att erkänna sexuellt våld mot kvinnor som en form av tortyr, något som är aktuellt i Sverige apropå den utredning som undersöker huruvida tortyr bör utgöra en separat brottsrubricering. Sveriges Kvinnoorganisationer arbetar för att om så blir fallet så ska sexuellt våld, även av icke-statliga aktörer, inkluderas i definitionen. Det är ett arbete som även förs på global nivå.

Läs mer om fallet och den historiska domen här.

Läs mer om regeringens utredning om tortyr här och läs Sveriges Kvinnoorganisationers remissvar här.