Den 16 november arrangerar TCO frukostseminariet ”Välkommen in” om hur vi bättre ska ta tillvara nyanlända kvinnors utbildning och kompetens på svensk arbetsmarknad. Vår generalsekreterare medverkar i panelen.

Många etableringsfrågor kommer att diskuteras under panelsamtalet, bland annat varför nyanlända kvinnor får färre, senare och billigare etableringsinsatser än män och hur vi kan ändra på detta. För många kvinnor som flytt till Sverige tar det lång tid att komma in på arbetsmarknaden, och längre tid än för män i samma situation.

Medverkande:
Anders Kessling, Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Clara Berglund, Generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer, Therese Borrman, Jämställdhetsstrateg Arbetsförmedlingen och Samuel Engblom, Samhällspolitisk chef, TCO. Moderator: Johanna Palmström.

Läs mer och anmäl dig här. Sista anmälningsdag är 14 november.

Läs också Sveriges Kvinnoorganisationers granskning av etableringen som presenterades tidigare i år: Snabbspår och stickspår.