Vill du vara med och öka valdeltagandet?
Hjälp oss att sprida ordet kring Sveriges Kvinnoorganisationers Instagramkampanj #valvän!

Gör så här:
1. Ta med någon du känner, t.ex en kompis, en familjemedlem eller en kollega
2. Gå tillsammans till en vallokal och rösta (glöm inte ID-handling och röstkort)
3. Ta en bild på er i eller utanför vallokalen
4. Lägg upp bilden på Instagram med hashtag #valvän och tagga in någon du tycker ska använda sin rösträtt!

Hitta närmaste förtidsröstningslokal här!

#Valvän är en del av projektet RÖSTRÄTT som drivs av Sveriges Kvinnoorganisationer för att öka valdeltagandet hos utrikes födda kvinnor. Under våren har över hundra valambassadörer utbildats och de är nu aktiva i många av storstadsregionernas förorter för att uppmuntra och inspirera fler att använda sin röst. Läs mer om projektet här.

Sveriges KvinnoorganisationerS VALKRAV
I samband med instagramkampanjen för vi också fram frågor som knyter an till våra valkrav och de jämställdhetspolitiska målen. Trots att flera av valets stora frågor som trygghet, sjukvård och integration är viktiga jämställdhetsfrågor är det inget parti som pratar om kvinnor. Om vi missar jämställdhetsperspektivet ser vi bara halva problemet, halva lösningen och hälften av väljarna. Läs gärna våra sex krav inför valet här.