Värna om och satsa på damidrotten

Att samhället värderar mäns och pojkars idrottande högre än kvinnors och flickors är ingen nyhet. Sporter som samlar fler män och pojkar finansieras oftare av offentliga bidrag, medan kvinnor och flickor oftare får bekosta sina idrotts- och motionsaktiviteter själva.

På elitnivå är löneskillnaderna mellan män och kvinnor stora. Till exempel tjänar en genomsnittlig manlig hockeyspelare på elitnivå mer än ett helt damlag tillsammans. Bara sju procent av kvinnorna i den högsta hockeyserien kan leva på sin lön. Bland deras manliga kollegor är samma siffra 99 procent.

Regeringens krispaket på 500 miljoner som ska möta inkomstbortfall till följd av Corona-pandemin både upprätthåller och förstärker skillnaderna mellan könen. Idag uppmärksammar Sveriges Radios P1-morgon att 97 procent av den pott som går till fotbollen går till elitklubbarnas herrlag.

Det är också fortsatt män som sitter på makten i sportens värld. Tre av fyra ledare i idrottsrörelsen och två av tre ledamöter i specialidrottsförbundens styrelser, kommittéer och valberedningar är män.

Sveriges Kvinnoorganisationer menar att det är hög tid för idrottsrörelsen att göra upp med den rådande ojämställdheten inom idrotten. Det är dags att Sverige lever upp till Kvinnokonventionens artikel 11 som säger att kvinnor ska ha samma rätt som män att utöva idrott.

Vi kräver:

  • Se över de system som används för att fördela resurser. Satsa mer på sporter som samlar fler kvinnor och flickor.
  • Ta tag i de gigantiska löneskillnaderna mellan kvinnor och män som idrottar på elitnivå.
  • Gör upp med machokulturen inom mans- och pojkdominerade idrotter.
  • Värna könsuppdelad idrott och kvinnors och flickors rätt att tävla mot varandra på lika villkor.

Vill du veta mer?