Verksamhetsberättelse 2014

Nordiskt Forum Malmö. Tre ord som sammanfattar 2014. Inte en dag under året har gått utan tankar på och arbete för det största som den svenska kvinnorörelsen gjort. Under några dagar kulminerade våra gemensamma ansträngningar. Tre års arbete för att inte acceptera tillbakarullning av kvinnors rättigheter, att sätta det öppna mötet före det slutna, att visa och få syn på alternativ. Vi tänkte att den rätta tiden är nu och att vi var de rätta personerna. Och vi lyckades.

Sveriges Kvinnoorganisationers verksamhetsberättelse för 2014 antogs på årsmötet den 28 mars 2015. Läs om arbetet med Nordiskt Forum, Reklamera och mycket mer.

På årsmötet 2015 avslutade Gertrud Åström sitt uppdrag som ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer. Vi tar med oss dessa och många andra av hennes ord:

”Kvinnors fulla rättigheter i ett jämställt samhälle är vårt löfte till oss själva och vårt uppdrag. Håll fast vid det.”

Sveriges Kvinnoorganisationers verksamhetsberättelse 2014