Vi hälsar två nya medlemsorganisationer välkomna!

Vi är glada att presentera Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta och Queens of Kalmar som nya medlemsorganisationer!

Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta

Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta bildades 1997 som en samlingsplats och en frizon för kvinnor. Föreningen består av ca 230 medlemmar från ett 20-tal länder. Kvinnocentret anordnar olika aktiviteter och vill verka för gemenskap bland de kvinnor som kommer till centret. De arbetar även för att bryta kvinnors isolering och vara som en brygga till sysselsättning genom bland annat ökade språkkunskaper. De vill också öka kvinnors engagemang och inflytande i samhället på framförallt lokal nivå. För kvinnor som utsätts för våld, övergrepp eller hedersförtryck utgör kvinnocentret en fristad dit man kan komma och få hjälp med att ta kontakt med socialtjänst, polis eller sjukvård. Föreningen är även en del av kvinnojoursorganisationen Unizon.

Läs mer om Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta på deras hemsida.

Queens of Kalmar

Queens of Kalmar bildades under hösten 2017 efter att grundarna Alexandra Durne och Julia Björknert anordnat en manifestation under #Metoo. De kände att de ville driva arbetet mot sexuellt våld vidare och började därefter verka för jämställdhet i hela Kalmar län.

Fokus i Queens of Kalmars arbete är att genom föreläsningar och olika aktiviteter inspirera organisationer och individer att arbeta med jämställdhet som en naturlig del av sin verksamhet. En stor del av föreningens verksamhet kretsar även kring festivalen som Queens of Kalmar anordnar i samband med internationella kvinnodagen 8 mars. Under festivalen samlas privatpersoner, ideella föreningar och representanter från både offentlig och privat sektor för att få nya perspektiv, utbyta erfarenheter och utöka sin kunskap om jämställdhet. Festivalen och Queens of Kalmars arbete i stort syftar till att öka kunskapen kring ojämställda livsvillkor och hur dessa kan förändras.

För sitt arbete har Queens of Kalmar vunnit Kalmar kommuns jämställdhetspris och Kalmar Energis Omtankepris.

Här kan du läsa mer om Queens of Kalmar på deras hemsida och deras Facebooksida.