Vi välkomnar Klara K Demokrati som ny medlem!

Sveriges Kvinnoorganisationer är glada att välkomna Klara K Demokrati som ny medlemsorganisation!

Klara K Demokrati är en partipolitiskt oberoende ideell förening som bildades 2019, för kvinnor som verkar i eller omkring politiken, och för dem som vill skapa bättre förutsättningar för en hållbar demokrati på lika villkor.

Organisationen arbetar för att främja kvinnors fulla deltagande, makt och inflytande i politiken och samhällsdebatten, och vill även bidra till och stärka demokratiutvecklingen. Förtroendevalda kvinnor lämnar oftare än män sina uppdrag i förtid, vilket är en oacceptabel utveckling som går stick i stäv mot det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Klara K Demokrati har bland annat gjort en enkätundersökning bland alla Sveriges kvinnor som har uppdrag som ordförande i kommun- eller regionstyrelser. Undersökningen bekräftar att dessa kvinnor upplever att de inte kan verka på samma förutsättningar som män. Bland annat upplever de att de granskas på ett annat sätt av media och blir mindre respekterade som privatpersoner. Sex av tio har dessutom utsatts för hat/hot och nästan var fjärde kvinna har övervägt att hoppa av just på grund av motståndet de möter på grund av sitt kön.
Klara K Demokrati har även genomfört och filmat flera intervjuer om vardagen för kvinnor i förtroendebranschen. Här kan du se intervjufilmerna.

Cirka en gång i månaden bjuder organisationen även in till ett digitalt fördjupningssamtal, Klara K Perspektiv, tillsammans med en expert på ett aktuellt samhällsämne. Syftet är att erbjuda tillfällen att fylla på med kunskap, inspiration och perspektiv för dem som annars har svårt att hitta tid att titta på de de stora sammanhangen.

Här kan du läsa mer om Klara K Demokrati!