Vi välkomnar Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten!

Sveriges Kvinnoorganisationer är stolta och glada över att välkomna Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten (KIRtj) som nya medlemmar!

Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten är en ideell förening som startades 2011 för kvinnor inom räddningstjänsten. Föreningens syfte är att förbättra förutsättningarna för kvinnorna inom räddningstjänsten.

Föreningen anordnar varje år nätverksträffar för sina medlemmar där det finns möjlighet till erfarenhetsutbyte, kunskap, stöd och utveckling. Styrelsen arbetar årligen med rapportering, konferensdeltagande, omvärldsbevakning, medlemsstöd, sociala medier, enkätundersökningar, kunskapsutbyte och dialog med myndigheter, arbetsgivare och andra aktörer inom sektorn.

Läs mer om deras viktiga arbete här!