Med anledning av internationella fredsdagen 21 september arrangerar EWL ett webseminarium om fred och säkerhet.

Webseminariet har rubriken ”Women and Armed Conflict: Mobilising for a Feminist Approach to Peace and Security” och är en del av EWL:s kampanj för att uppmärksamma Beijing+20.

Mer om seminariet och hur du deltar.

För att uppmärksamma de krav som Pekingplattformen formulerade för redan 20 år sedan, och som fortfarande är långt ifrån uppfyllda, driver EWL kampanjen Beijing+20. Läs mer om den här.