Feministisk salong: Bör kvinnor frågestrejka?

Kvinnor ställer frågor, män svarar. Tidens Feministiska Salonger bjuder in till Feministisk Salong på temat frågestrejk.

Åsa Beckmans krönika på temat frågestrejk har fått stor spridning. Samtidigt beskriver historieböckerna nästan enbart mäns historia, och media utgår främst ifrån männens verklighet. I bara tre av tio fall är kvinnor nyhetssubjekten. Hur kommer det här sig, varför har vi inte kommit längre år 2016? Synd och hörs kvinnor fortfarande så lite i det framkant så jämställda Sverige? Och vad säger det om den egentliga maktbalansen i det privata och det offentliga?

Kom och lyssna på spännande samtal mellan Åsa Beckman, biträdande kulturchef på DN, Karin Milles, författare och docent i svenska vid Södertörns Högskola, samt Jesper Bengtsson, chef för Tankesmedjan Tiden. Samtalet leds av Lina Stenberg, kommunikationschef på Tankesmedjan Tiden.

Här kan du läsa mer och här kan du anmäla dig.

En eller flera gäster inleder samtalet som sedan släpps fritt för alla som vill delta.

Välkomna!