I ett brev till Socialdepartementet ställer KSAN tillsammans med Tobaksfakta krav på att den feministiska regeringen säkerställer ett jämställdhetsperspektiv i det svenska tobaksförebyggande arbetet.

På Tobakskonventionens partsmöte COP7 den 7-12 november togs jämställdhet upp som en viktig aspekt i arbetet med tobakskontroll. Detta skriver vår medlemsorganisation KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, i ett brev till Gabriel Wikström, Agneta Karlsson, Åsa Regnér och Madeleine Harby Samuelsson. Brevet är undertecknat KSAN och Tobaksfakta.

I brevet uppmärksammar KSAN och Tobaksfakta att både Sverige och EU måste påskynda arbetet med att vidta åtgärder för att leva upp till WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. I brevet framhålls också vikten av att arbeta med att sammankoppla Tobakskonventionen och Kvinnokonventionen i arbetet mot tobak.

Läs brevet i sin helhet här.

Läs mer om KSAN och deras arbete här.