Regeringens vårbudget investerar i män och ger bidrag till kvinnor

Reformerna i regerigens vårbudget omfattar totalt 35 miljarder kronor som används för att rusta Sverige inför pågående och framtida kriser. Kvinnor får framförallt ta del av riktade satsningar till ekonomiskt utsatta grupper. Men i de stora åtgärdspaketen för att stärka hushåll och företag är männen vinnare. 

– Det här är ekonomisk politik som går ut på att rädda kvinnor från fattigdom medan män får förebyggande åtgärder och stöd för att stärka sin ekonomi på lång sikt. Det är bra att regeringen vill höja de fattigaste kvinnornas pensioner och tillfälligt utöka bostadsbidraget. Men utöver nödvändiga plåster på såren efterfrågar vi reformer som minskar gapet mellan kvinnors och mäns livsinkomster, säger Beatrice Nordling, sakkunnig inom ekonomi på Sveriges Kvinnoorganisationer.

    Bland de större budgetposterna återfinns investeringar för att stärka Sveriges motståndskraft och snabba på klimatomställningen. En stor del av pengarna går till att stärka företagare inom mandsominerade branscher som jord- och skogsbruk. 10,5 miljarder avsätts  för att säkra ett gott flyktingmottagande. Det är framförallt kvinnor från Ukraina som flyr till Sverige och det är avgörande att de snabbt får möjlighet att försörja sig själva. 

    – Vårbudgeten visar med all tydlighet hur viktigt det är att analysera ekonomiska reformers påverkan på olika grupper av kvinnor och män och jämställdheten i stort. Detta går inte att hoppa över, allra minst i tider av kris. Annars riskerar vi att vrida tillbaka klockan för jämställdheten än mer än vad som redan skett under pandemin, säger Beatrice Nordling. 

    Läs Sveriges Kvinnoorganisationers kommentar om vårbudgeten här